Норматино-правові документи щодо  організації бібліотечної роботи

1. Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text

3.  Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-17#Text

4.Закон України “Про авторське право та суміжні права”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

5. Постанова КМУ “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-%D0%BF#Text

6. Постанова КМУ  “ Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF#Text

7.  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07#Text

8. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text

9. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13#Text

10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 81"Культура та мистецтво"

https://zakononline.com.ua/documents/show/95932___95932

adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort