Еrasmus + - це програма Європейського Союзу з підтримки освіти, навчання, молоді і спорту в Європі. Разом з понад 150 країнами світу Україна є однією з країн-партнерів програми.

     25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нового етапу Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. Затверджено бюджет програми в сумі 26,2 млрд євро. У межах Програми велика увага приділятиметься соціальній інтеграції, екологічному і цифровому переходу , а також підтримці участі молоді в демократичному житті суспільства.

       Можливості програми на 2021-2027 рр., - це мобільність та співробітництво в сфері :

  • вищої освіти
  • професійної освіти
  • шкільної освіти
  • освіти для дорослих
  • молоді і спорту

      Особливістю Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. є новий  напрямок міжнародного компоненту:  розвиток потенціалу фахової передвищої та професійно-технічної освіти .