Суспільно-політична ситуація та події останніх місяців, окупація Російською Федерацією Криму, збройні акції російських терористів у східних регіонах України обумовили тему Першого уроку 2014/2015 навчального року – «Україна – єдина країна», про це йдеться у  листі МОН від 01.08.2014 № 1/9-388.

        Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її території буде розмова про мужність і героїзм в ім’я свободи, незалежності та демократичного розвитку нашої держави. Рекомендуємо у навчальних закладах спланувати цикл Уроків мужності, які стануть фундаментом формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави

       Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави, поваги до Законів України, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства.

       Основний зміст Першого уроку має бути спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу, що її населяє.

       Завданнями Першого уроку є:

 • ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України; історією створення Державного Прапора, Гімну, Гербу України;
 • розвиток в учнів почуття гордості за Україну, її історію та видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток світової та європейської спільноти;
 • сприяння усвідомленню учнями спільних цінностей української нації: державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й демократичних засад державного устрою;
 • виховання шанобливого ставлення до державної символіки, культурного та історичного минулого України;
 • усвідомлення духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього своєї держави;
 • формування правової культури, правосвідомості учнів, їх поваги до Конституції України, Законів України, усвідомлення своїх прав, свобод та обов’язків;
 • формування активної життєвої позиції, їх громадянського самовизначення, прагнення до самореалізації в Україні;
 • розвиток комунікативної культури спілкування і взаєморозуміння;
 • формування толерантності та терпимості до різних поглядів та переконань;
 • усвідомлення учнями таких цінностей, як цінність людського життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності і безпеки;
 • виховання людяності, гідності, справедливості, толерантності, відповідальності – основних моральних цінностей, що визначають ставлення до людей і сприяють єдності країни, стабільності, миру і злагоді в Україні;
 • формування негативного ставлення до проявів дискримінації, жорстокості та насильства, засудження військової агресії.

       Під час проведення Першого уроку викладач має сприяти усвідомленню учнями спільності інтересів усіх громадян держави в розбудові України, необхідності інтелектуального, творчого та фізичного розвитку кожної особистості задля розквіту держави в цілому, формуванню міжнаціональної толерантності.

        На уроці доцільно звернутись до подій минулого та сьогодення, що засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя: існування могутньої Київської держави Володимира Великого, Ярослава Мудрого, створення першої християнської республіки в Європі – Запорізької Січі, започаткування власної державності в Українській Народній Республіці, проголошення в 1991 році незалежності України, прояву громадянської активності під час Помаранчевої революції 2004 року, і, звичайно, Революції гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні, подвигу українських військових та добровольців у боротьбі із російськими бойовиками, які тероризують східні регіони України.

Список використаної літератури

 1. Про тему Першого уроку у 2014/2015 навчальному році на тему «Україна – єдина країна» : лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-318.  
 2. Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 01.08.2014 № 1/9-388  [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2680
 3. Україна – єдина країна. Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році: [методичний посібник] / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк, О.В. Ревнивцева. – Кіровоград: ФО-П Александрова, М.В. –2014. – 172 с. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/NMK/PershiyUrok/ukrainaedina_krajina.pdf. – Назва з екрана.
 4. Зростаємо в любові: збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі: Н.В. Яременко, О.І. Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич: за редакцією Н.В. Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК. –2009. – Частина ІІ. – 288 с. – (Бібліотека вчителя).

        Пропонуємо до використання  список літератури та інтернет-ресурсів, що будуть корисними для організації та проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році «Україна – єдина країна».

Список рекомендованої літератури

 1. Бех І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна //    Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.
 2. Бех І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І.    Бех, К. Чорна // Світ виховання. – 2007. – № 1. – С. 23-34.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: [підручник] / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.
 4. Дудар О. В. Залучення національних традицій до сучасної системи виховання / О. В. Дудар // Класний керівник. – 2012. – № 1/2. – С. 22-23.
 5. Зелюк В. В. Формування патріотизму, свідомої громадянської позиції та зміцнення моральності учнівської молоді: досвід і проблеми / В. В. Зелюк // ПостМетодика. – 2009. – № 4. – С. 57-59.  
 6. Ігнатієва А. В. Національні символи України : (усний журнал, 6-7 класи) / А. В. Ігнатієва // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2. – С. 39-42.   
 7. Михальова. С. В. Дидактичні матеріали «Чи знаєте ви Конституцію України» [Текст] / С. В. Михальова // Історія та правознавство. – 2011. – № 16/18. – С. 32-40.
 8.  Геник С. 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001.
 9. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К.: АБРИС, 1995.

Інтернет-ресурси:

 1. Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н.р. : лист Міністерства освіти і науки України від 01.08.2014 № 1/9-388  [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2680
 2. Україна єдина! [Електронний ресурс]. – Режим доступу.  http://www.youtube.com/watch?v=hCpByOXMEso. ­­–  Назва з екрана.Україна єдина! [Електронний ресурс].– http://www.youtube.com/watch?v=zHRAUlurtFs. ­­ –  Назва з екрана.
 3. Єдина країна – тільки разом [Електронний ресурс]. – http: //www.youtube.com/watch?v=7zpUq0lvg9s.   Назва з екрана.
 4. Ми – єдина Україна! [Електронний ресурс]. –  http://www.youtube.com/watch?v=4Zo8yArOVe4. –  Назва з екрана.
 5. Звернення журналістів до України [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=4Zo8yArOVe4. –  Назва з екрана.
 6. Єдина країна  – Стосується кожного [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=b8IhsJbhiyk. –  Назва з екрана.
 7. Україна єдина [Електронний ресурс]. –  http://www.youtube.com/watch?v=gkEkhP3TX0k. –  Назва з екрана.
 8. Океан Ельзи: Ми єдиний народ, ми єдина країна! – [Електронний ресурс]. http://www.youtube.com/watch?v=Bb-tivaoSB8. – Назва з екрана.
 9. Ми єдиний народ, ми єдина країна! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=RDxP1r3E_4M. – Назва з екрана.
 10. Тіана Роз ­– Мамо, не плач! Слава героям! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=UUnuQ998Gq8. – Назва з екрана.
 11. Україна єдина! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=Ug6BagwTn6o. – Назва з екрана.
 12. Наша країна – Україна [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=D7gplxX_0u8. – Назва з екрана.
 13. Моя Прекрасна Країна – Україна [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=8RNNjssWm5o. –  Назва з екрана.
 14. Моя Україна – моя Батьківщина. [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=cSva_HCBN6k. – Назва з екрана.
 15. Моя країна – Україна! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=9m142OPlXmY. – Назва з екрана.
 16. Моя країна – Україна! [Електронний ресурс].– http://www.youtube.com/watch?v=BBT3WyO60BQ.– Назва з екрана.
 17. Це Україна [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=oUZQm5Iyn58. – Назва з екрана.
 18. Сонце за нас! Україна  – це наша країна!!! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=LQ-CdtahN6I. – Назва з екрана.
 19. Мова єднання [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=oqP76epXFRk&list=PLA4337DC0D95CDC1A&index=3. – Назва з екрана.
 20. Поетичні акварелі  –  добірка громадянської лірики. [Електронний ресурс].http://www.youtube.com/watch?v=UmRWa5yBbIM&index=16&list=PLA4337DC0D95CDC1A. –  Назва з екрана.
 21. Моя, твоя, наша Україна! [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=MF-qA6cF6rQ. – Назва з екрана.
 22. Фізкультхвилинка «Моя країна Україна». [Електронний ресурс]. – http://www.youtube.com/watch?v=hxH61H49f1A. – Назва з екрана.
 23. Конспекти проведення першого уроку у 2014-2015 навчальному році [Електронний ресурс]. – http://hoippo.km.ua/news-view-309.html. – Назва з екрана.
 24. Матеріали для проведення Першого уроку в 2014/2015 навчальному році «Україна – єдина країна» [Електронний ресурс]. – http://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/dokladnishe/1091-materiali-dlya-provedennya-pershogo-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi-ukrajina-edina-krajina. –  Назва з екрана.
 25. Ми – діти твої, Україно! [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.dnipro-ukr.com.ua/scenariy-20719.html. –  Назва з екрана.
Ви тут: Главная Новини профтехосвіти області Тема першого уроку - «Україна – єдина країна»
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort