Історія професійно-технічної освіти розпочинається з 1940 року. Саме 02 жовтня 1940 року Президією Верховної Ради СРСР був виданий указ «Про державні трудові резерви СРСР», яким передбачалось створення ремісничих і залізничних училищ та шкіл фабрично-заводського навчання із дворічним та шестимісячним термінами навчання.

      Професійна школа Волині сягає своїм корінням кінця ХІХ століття, коли на базі заснованого у XVІІ ст. в Любешові колегіуму піярів, було створено ремісничу школу, у якій учні навчалися бджолярської та ковальської справи.

      У 1940 році в Ківерцях було створене залізничне училище, а у селі Бужани Горохівського району розпочала роботу школа механізації сільського господарства. Школа відновила свою роботу одразу після визволення Волині від німецько-фашистських загарбників у м. Володимир-Волинському, а у жовтні 1955 року її перейменовано в училище механізації сільського господарства (тепер Оваднівський професійний ліцей). Із збільшенням потреби у механізаторських кадрах у серпні 1951 року у с. Гнідава, Луцького району було відкрито ще одну школу механізації сільського господарства (тепер ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури»).

      У 1951 році, у зв’язку із відкриттям на Волині  покладів кам’яного вугілля та будівництвом шахт, виникла гостра потреба у кваліфікованих робітниках  із гірничих та будівельних професій. З метою підготовки робітничих кадрів з названих професій у 1953 році в місті Нововолинську було створено гірничопромислову школу №1 (тепер Нововолинське ВПУ). У 1954 році у районних центрах смт. Луків та м. Володимир-Волинський відкрито ще два училища сільськогосподарського профілю (тепер ПТУ № 22 смт. Луків та Володимир-Волинське ВПУ).

      Широкого розвитку набула професійно-технічна освіта Волині у 60-х роках. Тільки за період з 1963 по 1968 роки в області було створено 10 професійно-технічних навчальних закладів.

      У липні 1969 року було утворене Волинське обласне управління професійно-технічної освіти. Начальником якого став В.М. Грицюк, який пропрацював  на займаній посаді до 1988 року. Майже за 20 років функціонування установи під керівництвом Володимира Маколайовича, заслуженого працівника професійно-технічної освіти, та його заступників К.М. Жубрія та Н.Г. Уманець  значно активізувалась робота, спрямована на зміцнення навчально-матеріальної бази існуючих професійно-технічних навчальних закладів та створення нових. За період 1969-1987 років було побудовано і введено в дію 11 навчальних комплексів, реконструйовані аварійні приміщення раніше відкритих професійно-технічних навчальних закладів та додатково створені Старовижівське та Маневицьке СПТУ.

     Станом на 1 січня 1988 року в області діяло 22 професійно-технічних навчальних заклади, у яких навчалось 15265 учнів за 95 професіями для різних галузей народного господарства. У цьому ж році управління професійно-технічної освіти увійшло до структури управління народної освіти облвиконкому, керівником якого на той час був призначений Є.Ф.Поліванов, а його заступником  з питань професійно-технічної освіти -К.М. Жубрій, який пропрацював на цій посаді до 1997 року і зробив вагомий внесок у розвиток професійно-технічної освіти Волині.

      З червня 1997 року заступником начальника управління освіти – начальником відділу професійно-технічної освіти був призначений Г.М.Грушка, який понад 40 років віддав системі професійно-технічної освіти, з них на посаді управлінця—14 років.               

      Завдяки самовідданій праці керівних і педагогічних працівників ПТНЗ та за сприяння обласного управління освіти та науки облдержадміністрації вдалось не тільки зберегти, але і удосконалити та модернізувати систему професійно-технічної освіти області.

      Приймаючи до уваги гостру потребу ринку праці у висококваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах, починаючи з 1989 року на базі ПТНЗ було створено 6 вищих професійних училищ  (Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, Луцьке, Нововолинське,  Володимир-Волинське, Колківське, Камінь-Кашарське ВПУ) та Луцький центр професійно-технічної освіти. Три професійно-технічних навчальних заклади увійшли в структуру ВНЗ ІV рівня акредитації і отримали статус вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

   Пріоритетами  подальшого розвитку та удосконалення професійно-технічної освіти стала її інтеграція у виробництво, налагодження конструктивного діалогу із підприємствами-замовниками робітничих кадрів та залучення їх до участі у навчально-виробничому процесі.

      Завдяки активній роботі керівних та педагогічних працівників налагоджено дієву співпрацю між ДПТНЗ  «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури»  та соціальними партнерами «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг (Україна)». В результаті, на базі навчально-виробничих майстерень закладу, створені два навчально-практичні центри, один із яких отримав статус міжрегіонального. Упродовж багатьох років співпрацюють Володимир-Волинське ВПУ із українсько-польським підприємством ТзОВ «Гербор-Холдінг» та ЗАТ «Агросвіт», Колківське ВПУ - із науковцями  Поліської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрономії імені О.Н. Соколовського», Торчинський професійний ліцей – із сільськогосподарським приватним підприємством «Рать».

      Особливу роль у вирішенні завдань, спрямованих на забезпечення якісної професійно-технічної освіти, завжди  відводилось Навчально-методичному центру ПТО у Волинській області.

       Так, творчими групами педагогічних працівників ПТНЗ області під керівництвом НМЦ ПТО за останні 5 років  було розроблено 10 Державних стандартів ПТО із  професій, які користуються попитом на ринку праці регіону, 80 затверджених ДСПТО широко впроваджуються у навчально-виробничий процес навчальних закладів.

    Педагогічними колективами ПТНЗ активно впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, удосконалюється ступенева форма навчання,  постійно розширюється перелік інтегрованих професій, за яким навчається учнівська молодь.

   Одним із ключових аспектів розвитку професійно-технічної освіти області у нинішніх умовах є модернізація матеріально-технічної бази професійних навчальних закладів. З цією метою Навчально-методичним центром ПТО постійно проводяться діагностичні заходи у формі оглядів-конкурсів навчальних кабінетів, майстерень виробничого навчання з професій і, як результат, постійно обновлюються та створюються нові навчально-виробничі приміщення.

   Важливу роль у діяльності кожного професійного навчального закладу  відводиться роботі  з педагогічними кадрами. Сьогодні у ПТНЗ державної форми власності (за виключенням двох ПТНЗ закритого типу) працює  майже тисячу педагогічних працівників, з них 254 – спеціалісти вищої категорії, 222 педагогічним працівникам присвоєні педагогічні звання.

     З метою виявлення і підтримки творчо працюючих педагогічних працівників, популяризації педагогічних здобутків постійно проводяться обласні конкурси «Викладач року професійно-технічного навчального закладу», професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання, на кращу організацію роботи методичних комісій та інші. Для удосконалення системи обміну  інформацією в усіх ПТНЗ успішно функціонують веб-сайти, авторські блоги педагогічних працівників. А веб-сайт Ковельського професійного ліцею у 2014 році зайняв І місце у Всеукраїнському конкурсі.

      Підтвердив свою доцільність Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області, ресурс якого містить інформацію про 55 робітничих професій. Тільки за 1,5 року в мережі Інтернет він набрав майже 16 тисяч переглядів.

       При активній підтримці методистів НМЦ ПТО педагогічні працівники ПТНЗ області продовжують опановувати та використовувати в навчально-виховному процесі проектну методику з використанням ІКТ. Так, в минулому навчальному році навчальні тренінги за програмою Intel® “Навчання для майбутнього” пройшли 37 педпрацівників. Станом на 01. 09.2015 р. сертифікати про успішне проходження навчання отримали 881 педагогічних працівники ПТНЗ області (90,5% від загальної їх кількості). навчальних закладів.

       Профтехосвітяни Волині беруть активну участь у конкурсах, проектах  та інших заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів.

    Так, з вересня 2014 року у Рівненській і Волинській областях розпочався проект Європейського Союзу «Покращення системи підготовки кадрів економіки Волинського субрегіону». У рамках проекту планується провести дослідження стану ринку праці в регіонах, закупівлю обладнання для підготовки робітників за професіями, з урахуванням потреб роботодавців субрегіону, навчання та мотивацію молоді для започаткування власної справи.

        2013 року НМЦ ПТО разом із ПТНЗ області бере активну участь  у щорічній міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», Міжнародному форумі-презентації «Інноватика у сучасній освіті». Так, цьогоріч за результатами VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» Почесної нагороди Гран-Прі «Лідер професійно-технічної освіти України  –2015» було удостоєне Нововолинське ВПУ (директор Приступа В.І.), а у рейтингових виставкових конкурсах із тематичних номінацій золотими медалями нагороджені: Навчально-методичний центр ПТО у Волинській області (директор Парфенюк З.І.), Колківське ВПУ (директор Панасюк Л.Г.), ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» (директор Бряник В.М.); срібною медаллю – Луцький центр ПТО (директор Завацька О.Є.); бронзовими медалями – Володимир-Волинське ВПУ (директор Смоляр В.А.), Ковельський професійний ліцей (директор Антонюк С.М.).

     Учні ПТНЗ Волині показують також високі результати в міжнародних мовно-літературних конкурсах. Зокрема, за результатами фінального етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської  та студентської молоді імені Тараса Шевченка дипломом ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України нагороджені 2 учнів у 2015 році, 4 учнів у 2013 році, дипломом ІІІ ступеня – 1 учень у 2012 році. 

     За результатами IV етапу XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика перемогу серед учнів ПТНЗ здобула учениця Ковельського професійного ліцею у 2013 році.

     На кожному етапі розвитку суспільних відносин професійно-технічна освіта області не тільки забезпечувала якісну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб виробництва та сфери послуг, вона виховувала молоду особистість, сприяла розвиткові її таланту, вчила любити свою Землю, свою Родину, свою Батьківщину.

      З глибоким сумом, але і з гордістю хочеться відзначити активну громадянську позицію наших випускників та учнів. Адже серед тих, хто віддав своє життя за Україну, 30 випускників професійно-технічних навчальних закладів області. Сьогодні, в усіх без виключення ПТНЗ, при активній участі педагогічних працівників та учнів створені волонтерські загони, які власними силами обладнали куточки, присвячені пам'яті трагічним подіям на Майдані Незалежності та пам’яті випускникам ПТНЗ, які загинули в зоні АТО. Членами загонів організований збір коштів для військовослужбовців, які перебувають у зоні антитерористичної операції та членів їх сімей, догляд за пораненими бійцями у госпіталях.

     І сьогодні особливо потрібно пам’ятати про те, що саме їм і тисячам таких як вони, путівку у самостійне життя дали високопрофесійні, талановиті та творчі викладачі, майстри виробничого навчання, методисти та високоосвідчені керівники системи професійно-технічної освіти. Серед них: Грицюк В.М., Дзямулич І.В., Уманець Н.Г., Сахарчук В.П., Хомік Г.Б., Пальчик І.М., Рудь Р.А., Борейчук Р.Й., Приступа Л.Р., Шугнило І.В.,  Матора М.В., Приступа В.І., Бряник В.М., Завацька О.Є., Собуцький Р.С., Смоляр В.А., Вознюк О.С., Халик В.П. та багато інших.

      Підсумовуючи сказане варто зазначити, що професійно-технічна освіта області, пройшла складний шлях становлення, розвитку та  піднесення. І це є яскравою сторінкою в історії Волинського краю, це сотні, а можливо, тисячі трудових подвигів випускників закладів професійно-технічної освіти області, а також колег – профтехосвітян, це свідчення справжнього патріотизму і любові до Батьківщини.

 

З глибокою повагою 

Директор НМЦ ПТО у Волинській області    З. Парфенюк

Ви тут: Главная До 75-річчя ПТО... З історії та сьогодення професійно-технічної освіти Волині
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort