Керівництво

Директор

Парфенюк Зоя Іванівна

Тел. (0332) 770829

Напрями роботи:

 • здійснює загальне керівництво та контроль за методичною, організаційною і господарською діяльністю НМЦ ПТО;
 • створює умови для ефективної діяльності центру;
 • у межах своїх повноважень реалізовує державну політику у сфері ПТО;
 • відповідає за безпечні умови праці працівників установи.

 

Заступник директора

Семенюк Інна Борисівна

Тел. (0332) 772224

Напрями роботи:

 • координація роботи з розробки навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання освітніх послуг та виконання інших робіт на замовлення ПТНЗ, підприємств, організацій; 
 • надання методичної допомоги ПТНЗ та іншим закладам, які здійснюють освітню діяльність з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві;
 • організація проведення конкурсів професійної майстерності, олімпіад із спецдисциплін і охорони праці, виставок тощо;
 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників професій ресторанного обслуговування та народних промислів;
 • координація діяльності методистів відділу професійної підготовки.

Методисти

Тел. (0332) 772224

Прізвище, ім’я, по батькові

Напрями роботи

Грушка Георгій Михайлович

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників вугільної, металообробної, електрорадіотехнічної, зварювальної професій;
 • координація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та стажування майстрів виробничого навчання ПТНЗ;

Іванюк Ольга Миколаївна

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників професій сфери побуту та послуг, галузі торгівлі, готельного сервісу;
 • координація роботи ПТНЗ з подання інформації про навчальні заклади на веб-портал “Профтехосвіта”;
 • керівництво обласною школою молодого майстра виробничого навчання;

Старчевський Едуард Едуардович

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників будівельних, деревообробних професій;
 • надання методичної допомоги у викладанні фізичного виховання та "Захисту Вітчизни";

Іванюк Ярослав В'ячеславович

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників сільськогосподарських професій, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту автомобілів;
 • надання методичної допомоги з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в системі ПТО області;

Селедець Світлана Володимирівна

 • організація курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників;
 • ведення кадрової документації НМЦ ПТО;
 • координація роботи бібліотек ПТНЗ області;
 • вивчення потреб ПТНЗ в підручниках, навчально-методичній літературі тощо;

Мамчур Лілія Віталіївна

 • інформаційно-методичний супровід викладання загальноосвітніх предметів природничого циклу;
 • координація експериментально-дослідницької роботи та впровадження інноваційних технологій навчання;
 • координація роботи з молодими викладачами;
 • координація роботи методичних кабінетів ПТНЗ;
 • видавнича діяльність;

Карпевич-Ящук Мирослава Миколаївна

 • інформаційно-методичний супровід викладання української мови та літератури, світової літератури, предмета «Художня культура»;
 • організація роботи з вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду;
 • координація роботи психологічної служби в ПТНЗ;
 • організація роботи над поповненням довідково-інформаційного фонду НМЦ ПТО;
 • видавнича діяльність;

Юрченко Світлана Йосипівна

 • надання методичної допомоги навчальним закладам з організації виховної роботи;
 • координація роботи з питань розвитку учнівського самоврядування в ПТНЗ області;
 • надання методичної допомоги ПТНЗ з питань проведення заходів євроінтеграційного характеру;
 • надання допомоги ПТНЗ з питань атестації освітніх послуг в сфері загальної середньої освіти;
 • інформаційно-методичний супровід викладання суспільних дисциплін

Півторак Ірина Сергіївна

 • інформаційно-методичний супровід викладання іноземної мови;
 • надання допомоги ПТНЗ з питань проведення державної підсумкової атестації;
 • координація роботи з підготовки учнів ПТНЗ до зовнішнього незалежного оцінювання

Добровольська 

Оксана Федорівна

 • інформаційно-методичний супровід викладання математики, фізики, інформатики, економіки, предметів "Інформаційні технології" та "Технології";
 • надання методичної допомоги у підготовці робітників загальних видів економічної діяльності;
 • координація роботи з впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ;
 • здійснення моніторингових досліджень в системі профтехосвіти області;
 • методичний супровід формування підприємницьких та кар′єрних компетенцій учнів ЗП(ПТ)О області;
 • забезпечення роботи веб-ресурсів НМЦ ПТО;

Вишневська Валентина Миколаївна

 • надання допомоги ПТНЗ з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;
 • організація засідань регіональної експертної ради при управлінні освіти і науки ОДА;

Чеб Сергій Сергійович

 • консультування педагогічних працівників щодо розробки ППЗ навчання
 • здійснення інсталяції, настроювання й оптимізації системного програмного забезпечення.

 

Бухгалтери

Тел. (0332) 772224

Прізвище, ім’я, по батькові

Напрями роботи

Куржумова Вікторія Яківна

 • Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів установи.
 • Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності в установі на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність установи, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Приймачек Вікторія Валентинівна

 • Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи й технології оброблення даних.

 

Ви тут: Главная Про НМЦ ПТО Кадровий склад
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort