Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2018 році


1. Уроки практичних занять з історії

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО 

  Матеріали збірника містять розробки уроків практичних занять з історії України та всесвітньої історії. Збірник складається з двох частин. В першій частині подано теоретичний виклад методики проведення практичних занять відповідно до напрацювань науковців-істориків. В другій частині подано розробки уроків практичних занять, презентаційні матеріали, розроблені творчою групою викладачів історії закладів професійної (професійно-технічної) освіти Волинської області на основі навчальних програм з історії України та всесвітньої історії, затверджені наказом МОН України від 14.07.2016 року № 826. За новими навчальними програмами з історії (наказ МОН України від 23.10.2017 року № 1407), викладачеві надається право на власний розсуд обирати (змінювати, коригувати, доповнювати) теми практичних занять, досліджувати їх у різний спосіб, залежно від умов організації навчального процесу, пізнавальних можливостей учнів, індивідуального підходу викладача. Матеріали збірника допоможуть викладачеві у проведенні практичних занять відповідно до  нових навчальних програмам.

Рекомендовано викладачам історії закладів професійної (професійно-технічної) освіти для практичного використання в роботі.

2. Завдання теоретичних турів обласних конкурсів фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О

Укладач: Старчевський Е.Е. методист НМЦ ПТО 

До збірника увійшли завдання теоретичних етапів обласних конкурсів фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професій: «Муляр, столяр будівельний», «Кравець», «Електрозварник ручного зварювання», «Продавець продовольчих товарів».

Завдання розроблені згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками 3-4 розрядів вищеназваних професій.

Рекомендовано для  учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О.

3. Впровадження технології критичного мислення при викладанні природничих предметів

Укладачі: Мамчур Л.В., методист НМЦ ПТО; Каліщук Г.А. –  викладач ПТУ №22 смт Луків; Ковбасюк Л..П. – викладач  ПТУ №27 м. Берестечка; Маркевич Н.Г. –  викладач Старовижівського професійного ліцею.

Збірник складається з 2 блоків: теоретичного та практичного.

В теоретичні частині обґрунтовано важливість критичного мислення для розвитку гармонійної творчої особистості, здатної використовувати вміння та навички в процесі набуття власного життєвого досвіду.

Практична частина збірника представлена  матеріалами  з досвіду роботи викладачів біології та хімії ЗП(ПТ)О, у яких на конкретних прикладах розкриваються форми, методи й методичні прийоми формування критичного мислення на уроках природничих предметів.

4. Матеріали обласної он-лайн конференції «Про підсумки роботи над обласною проблемою «Науково-методичне забезпечення фахового зростання педагогів та формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника і соціально зрілої особистості у сучасному освітньому просторі»

Укладач:  Мамчур Л.В., методист НМЦ ПТО

 У збірник увійшли матеріали обласної он-лайн конференції «Про підсумки роботи над обласною проблемою «Науково-методичне забезпечення фахового зростання педагогів та формування професійних компетенцій  кваліфікованого робітника і соціально  зрілої особистості у сучасному освітньому просторі», у якому висвітлені напрацювання педагогічних колективів закладів П(ПТ)О з різних напрямків реалізації методичної теми: впровадження у навчально-виховний процес сучасних виробничих, педагогічних,  інформаційно-комунікативних  технологій, дуальної системи навчання, експериментально-дослідної діяльності, інноваційних  форм роботи з учнівською молоддю.

5. Вимоги до організації методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (матеріали для консультацій для молодих методистів)

Укладач: Мамчур Л.В, методист НМЦ ПТО

У методичних рекомендаціях вміщені матеріали з найбільш важливих питань організації методичної  роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: організації роботи над методичною проблемою, методичних комісій, педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад. Теоретичний матеріал доповнений численними додатками з організації методичної роботи у закладах П(ПТ)О.

Матеріали допоможуть у роботі молодим методистам ЗП(ПТ)О.

6. Методика проведення  нестандартних уроків  з української літератури  (методичні рекомендації)

Укладач:  Карпевич-Ящук М.М., методист  НМЦ ПТО

У методичних рекомендаціях подано теоретичні поняття проведення нестандартних уроків  з української мови та літератури як засіб формування пізнавальної діяльності учнів,  проаналізовано результати дослідження використання нетрадиційних методів у розробках уроківвикладачів філологічних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) підготовки.  

Матеріал допоможе викладачам розібратися в окремих нових аспектах роботи, сприяє їх фаховому зростанню, навчанню разом з учнями.

7. Проектні технології у процесі вивчення української літератури (збірник матеріалів творчої групи викладачів української мови та літератури)

 Укладачі: Карпевич -Ящук М.М., методист  НМЦ ПТО, Зубко  І.О, викладач української мови та літератури Торчинського професійного ліцею, Сачанюк І.О.,  викладач української мови та літератури Старовижівського професійного ліцею, Романчук О.М, викладач української мови та літератури ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»        

 У збірнику матеріалів творчої групи викладачів словесності розкрито суть проектних технологій та їх застосування на уроках української літератури у закладах професійної (професійно-технічної) освіти .

  Методичне видання складається із вступу, де висвітлено мета, актуальність теми,  а також із розділів, у яких розглянуто теоретичні та історичні аспекти вивчення проектів, види та їх практичне застосування на заняттях з української літератури.

 Особлива увага зосереджена на розробках проектів з української  літератури, спрямованих на активізацію пізнавальних інтересів учнів, розвиток творчих здібностей, якими  поділилися викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 Рекомендовано для викладачів філологічних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) підготовки та вчителів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто прагне до самовдосконалення на професійному рівні.

 8. Мої роздуми про педагогічну працю на тему загальновідомих висловів В.Сухомлинського (збірник творів викладачів словесності ЗП(ПТ)О  в рамках обласного конкурсу).

Укладач:  Карпевич-Ящук М.М.,  методист НМЦ ПТО

  У збірнику вміщено десять кращих творів переможців та призерів конкурсу серед викладачів словесності закладів професійної (професійно-технічної ) підготовки «Мої роздуми про педагогічну працю» (твори на тему загальновідомих вислові в В.Сухомлинського). Вперше подано нове бачення та переосмислення творчої спадщини  В.Сухомлинського, нестандартні погляди викладачів професійно-технічної освіти на нелегку, кропітку працю педагога. Основну увагу закцентовано на оновленому підході виховання учнівської молоді, з позиції педагогічної спадщини В.Сухомлинського,  формах і методах, які повинен використовувати викладач в управлінні освітнім процесом. Спираючись на педагогічну спадщини у Василя Сухомлинського, викладачі словесності  у своїх роботах висвітлили актуальні й малодосліджені питання виховання учнів закладів професійної (професійно-технічної) підготовки, формування їх громадянської та національної свідомості.

 Збірник призначений для викладачів-словесників, методистів, усіх, хто небайдужий  до   педагогічної спадщини В.Сухомлинського,  реалізації  його ідей в освітньому процесі.

  Матеріали відтворені з авторських оригіналів, поданих до оргкомітету.

 9. Перехід з бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) на універсальну десяткову класифікацію (УДК) етодичні поради)

Укладач: Селедець С.В., методист НМЦ ПТО

У методичному збірнику міститься добірка матеріалів щодо організації покрокового переходу навчального закладу з ББК на УДК.

Запропоновані матеріали полегшать процес переведення бібліотечних фондів ЗП(ПТ)О на універсальну десяткову систему.

Даний збірник укладено для керівних та бібліотечних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.    

10. Збірник комплексних контрольних завдань для проведення різних форм атестацій з професії «Продавець продовольчих товарів»

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО

До збірника увійшли рекомендовані зразки різнорівневих комплексних контрольних завдань для проведення поетапної атестації при продовженні навчання у ЗП(ПТ)О із предметів професійно-теоретичної підготовки з професій: «Кравець», «Вишивальниця», «Касир торгового залу» та ККЗ для проведення заключної атестації з професії «Продавець». Завдання розроблені згідно вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника з професій, навчальних програм та державних стандартів ПТО.

Розраховано на учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О I-III атестаційних рівнів.

11. Довідник молодого майстра виробничого навчання

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО

Довідник містить базові поняття про професії, алгоритм  проведення виробничого навчання, довідкову інформацію. Рекомендований молодим майстрам виробничого навчання, що розпочинають свою діяльність у системі професійно-технічної освіти.

12. На допомогу завідувачу кабінету професійно-теоретичної підготовки

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО

Збірник методичних матеріалів рекомендаційно-інформативного характеру  стане у пригоді керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, головам методичних комісій. Запропоновані матеріали  можна використовувати під час створення та обладнання кабінетів професійно-теоретичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічних) освіти.

13. Збірник тестових завдань для проведення державної кваліфікаційної атестації з професій «Кухар, кондитер» (ІІІ розряд)

Укладач: Семенюк І.Б, заступник директора  з навчально-методичної роботи НМЦ ПТО

 У збірнику подані тестові завдання з предметів професійно-теоретичної підготовки («Технологія приготування борошняних кондитерських виробів», «Технологія приготування їжі», «Устаткування підприємств харчування», «Охорона праці», «Організація підприємств масового харчування», «Гігієна та санітарія виробництва»), які можуть бути використані для проведення державної кваліфікаційної атестації з інтегрованих професій кухар, кондитер (ІІІ розряд).

  Збірник може використовуватись педагогічними працівниками з професій ресторанного господарства для проведення державної кваліфікаційної атестації з вищеназваних професій у формі іспиту.

Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2017 році

1.     Збірник зразків різнорівневих комплексних контрольних завдань із професійно-теоретичної підготовки для проведення поетапної кваліфікаційної атестації з професій

Укладач: Старчевський Е.Е, методист НМЦ ПТО

  До збірника увійшли рекомендовані зразки різнорівневих комплексних контрольних завдань для проведення поетапної (проміжної) кваліфікаційної атестації  при продовженні навчання у ПТНЗ із предметів професійно-теоретичної підготовки з професій: муляр, штукатур, столяр будівельний. Завдання розроблені згідно вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника з професій, робочих навчальних програм та державних стандартів ПТО.

  Подані у збірнику тестові завдання адаптовано та відредаговано згідно з навчально-методичними вимогами до  проведення тестового контролю. Одним із основних критеріїв добору завдань була наявність чіткої відповідності джерелам інформації, яку використовують учні (відповідність змісту і обсягу отриманої ними інформації), простоти (завдання  вимагають від випробовуваного відповіді лише на одне запитання), однозначності завдання.                       

Розраховано на учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ I-III атестаційних рівнів. 

2. Аналітична діяльність методиста

Укладач: Мамчур Л.В., методист НМЦ ПТО

 У методичному збірнику розміщена добірка матеріалів щодо діагностики та моніторингу професійної компетентності педагогічних працівників, аналізу ефективності роботи викладача та майстра в/н, якості навчально-виховного процесу та підготовки  підсумкових наказів.

 Матеріали доповнені численними додатками.

 Рекомендовано для роботи методистам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 3. Збірник навчально-методичних матеріалів переможця та призерів обласного огляду-конкурсу на кращий навчальний кабінет з предмета «Правила дорожнього руху» з професії водій автотранспортних засобів

Укладач Іванюк Я.В.,   методист НМЦ ПТО

 У збірнику скомплектовані матеріали переможця та призерів обласного огляду-конкурсу на кращий навчальний кабінет з предмета «Правила дорожнього руху» серед ПТНЗ області.

 Подані навчально-методичні напрацювання адресовані педагогічним працівникам з професії водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва у процесі планування організації та проведення теоретичних занять із предметів професійно-теоретичної підготовки.

  4. Збірник тестових завдань з предмета «Технічне креслення» з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»,

Укладачі:

Іванюк Я.В. – методист НМЦ ПТО

Ковальчук І.М. – викладач ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»

  У збірнику скомплектовані тестові завдання з предмета «Технічне креслення» для поточного та тематичного оцінювання рівня теоретичних знань учнів із професійно-теоретичної підготовки.

 Подані завдання адресовані педагогічним працівникам з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» у процесі планування організації та проведення теоретичних занять із предметів професійно-теоретичної підготовки.

 5. Визначні місця та важливі об’єкти Волинського краю.

 Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

 Матеріали збірника містять описи досліджень визначних місць та важливих об’єктів Волинського краю, зокрема Камінь-Каширщини, Маневицького та Любомльського краю, Турійського, Шацького районів, селищ Будятичі, Овадно, Колки, Луків та міст Володимира-Волинського, Нововолинська, Ковеля, Берестечка.

 Укладені за матеріалами досліджень учнів закладів професійно-технічної освіти Волинської області, рекомендовані класним керівникам, викладачам історії, всім тим, хто займається краєзнавчою роботою, цікавиться пам’ятками культури, будуть корисними для учнів закладів професійно-технічної освіти.

 6. Літопис учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Волинської області з 2011 року по 2017 рік.

 Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

  У збірнику зібрано матеріали діяльності Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Волинської області протягом 2011 – 2017 років.

 Виклад справ Ради лідерів подається за навчальними роками у послідовності: план роботи Ради лідерів на навчальний рік, стислий опис проведених протягом навчального року учнівських справ, підсумки діяльності за навчальний рік.

 Для зручності заходи укладені в хронологічній послідовності, в міру їх проведення.

 Збірник рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитку професійно-технічних навчальних закладів та всім тим, хто працює з учнівською молоддю для ознайомлення та практичного використання в роботі.

7. Технології з національно-патріотичного виховання учнів.

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

 У збірнику зібрано напрацювання педагогів закладів професійно-технічної освіти Волинської області з національно-патріотичного виховання за матеріалами обласного конкурсу на кращу технологію з національно-патріотичного  виховання.

 Збірник складається з двох частин. В першій частині викладено теоретичний матеріал щодо реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Стратегії національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки, визначені завдання, напрямки діяльності, шляхи їх реалізації, розкрито практичну сторону реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання у закладах професійно-технічної освіти Волинської області через використання регіонального компоненту виховання патріотизму.

 В другій частині збірника подаються матеріали з досвіду педагогів закладів професійно-технічної освіти Волинської області.

 Збірник рекомендовано для використання всім тим, хто займається виховною роботою.

 8. Ведення сторінки «Додаткові відомості, спостереження та підсумки навчально-виховного процесу учня за період навчання» в Журналі обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

 У методичних рекомендаціях надано поради щодо ведення в журналі обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти сторінки «Додаткові відомості, спостереження та підсумки навчально-виховного процесу учня за період навчання», підготовлені членами творчої групи класних керівників, практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійно-технічної освіти області та упорядковані на основі діючих нормативно-правових документів планування, організації і проведення виховної роботи  класного керівника з учнями навчальної групи.

 Методичні рекомендації допоможуть класним керівникам правильно здійснювати записи на основі психолого-педагогічного діагностування, прогнозування, планування, організації та коригування виховної роботи з учнями, налагодити якісну та ефективну індивідуальну роботу.

 9.Формування навчально-методичного комплексу з професії продавець продовольчих товарів.

Укладач: Іванюк О.М.

 Методичні рекомендації знайомлять з вимогами до оформлення та ведення плануючої, навчально-методичної документації викладачів та майстрів виробничого навчання з професії продавець продовольчих товарів.

 Розрахований для керівників, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

 

Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2016 році

1. Узагальнені матеріали обласного вебінару для працівників ПТНЗ «Сучасний інноваційний урок: теорія і практика»

Укладач: Мамчур Л.В. методист НМЦ ПТО

  У збірник  увійшли узагальнені матеріали обласного вебінару  «Сучасний інноваційний урок: теорія і практика». За тематикою, виступи умовно об’єднані  у 3 модулі: методичний супровід уроку, інформаційно-комунікаційні технології,. психологічний супровід навчальної діяльності  учнів.

  Матеріали рекомендовані  методистам, головам методичних комісій, викладачам і всім, хто цікавиться методикою проведення уроків теоретичного навчання.

 Матеріали відтворені з авторських оригіналів, поданих до оргкомітету.  завантажити »

 2Книга Подвигу і Пам’яті полеглих за Україну випускників професійно-технічних навчальних закладів Волинської області

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

     У книзі зібрано матеріал про випускників професійно-технічних навчальних закладів, які загинули під час Революції Гідності та в зоні Антитерористичної операції.

    Матеріал містить інформацію про випускників, їх бойовий шлях, доповнено спогадами класних керівників, майстрів виробничого навчання, викладачів, одногрупників, а також фотографіями з мирного життя та перебування в зоні бойових дій.

  Збірник складається з вступної частини, загальної інформації та інформації про загиблих випускників професійно-технічних навчальних закладів, подається хронологія військових дій в Україні у 1914 – 1916 роках, коротка історія військових підрозділів, в яких проходили військову службу полеглі випускники.  

  Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів для ознайомлення учнів з патріотичного виховання на прикладі  подвигу випускників, які стали гідним прикладом для наслідування, вірності своєму громадянському та конституційному обов’язку, жертовної любові до своєї Батьківщини.

3. Україна в моєму серці

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО, керівник творчої групи

  Збірник  укладений за матеріалами роботи творчої групи заступників директорів з навчально-виховної роботи професійно-технічних навчальних закладів з проблеми «Використання загальноукраїнського і регіонального компонентів виховання патріотизму».

  Збірник складається з двох частин. В першій частині викладено теоретичний матеріал щодо реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки; визначені завдання, напрямки діяльності, шляхи їх реалізації, розкрито практичну сторону реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах через використання регіонального компоненту виховання патріотизму.

  В другій частині подаються матеріали з досвіду діяльності професійно-технічних навчальних закладів області з використання регіонального компоненту виховання патріотизму.

   Матеріали можуть бути корисними класним керівникам, вихователям гуртожитку, всім, хто займається вихованням учнів.

4. Збірник конкурсних уроків виробничого навчання з професій: «Електрогазозварник», «Вишивальник»

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО                   

 У збірнику подані уроки виробничого навчання з професій електрогазозварник та вишивальник, переможців та призерів обласного конкурсу професійної майстерності  2015 року.

 Збірник може використовуватись методистами професійно-технічних навчальних закладів, майстрами виробничого навчання, старшими майстрами під час підготовки та проведення уроків виробничого навчання.

5. Збірник матеріалів обласного конкурсу на краще  комплексне методичне забезпечення предмета «Технологія виготовлення одягу» (професія кравець»)

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО              

     Узагальнені матеріали обласного конкурсу на краще комплексне методичне забезпечення предмета «Технологія виготовлення одягу» стануть у пригоді викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки з професії кравець, головам методичних комісій з професії, допоможуть удосконалити роботу щодо формування комплексного методичного забезпечення предмета «Технологія виготовлення одягу», підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників та поширення кращого досвіду роботи серед професійно-технічних навчальних закладів області.

   Збірка містить зразки оформлення плануючої документації, методичні розробки уроків, довідкову інформацію. При її формуванні використанні напрацювання викладачів – переможців обласного Конкурсу на краще комплексне методичне забезпечення: Никитюк А.Й., (Луцький центру ПТО); Юскевич Л.А., (Володимир-Волинське ВПУ); Шайнюк О.В., (Ковельський професійний ліцей).

6. Збірник зразків різнорівневих комплексних контрольних завдань із професійно-теоретичної підготовки для проведення поетапної кваліфікаційної атестації з професій

Укладач: Старчевський Е.Е.

    До збірника увійшли рекомендовані зразки різнорівневих комплексних контрольних завдань для проведення поетапної (проміжної) кваліфікаційної атестації при продовженні навчання у ПТНЗ із предметів професійно-теоретичної підготовки з професій: муляр, штукатур, столяр будівельний. Завдання розроблені згідно вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника з професій, робочих навчальних програм та державних стандартів ПТО.

       Рекомендовано для учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ I-III атестаційних рівнів.

7. Збірник матеріалів переможців та призерів обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет з предмета «Захист Вітчизни» серед ПТНЗ області

Укладач: Старчевський Е.Е.

      У збірнику вміщені матеріали переможців та призерів обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет з предмета «Захист Вітчизни» серед ПТНЗ області.                                                                                           Збірник може використовуватися методистами ПТНЗ, викладачами предмета «Захист Вітчизни», як допомога під час підготовки та проведення уроків з предмета.

8. Літопис Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Волинської області: 2015-2016 навчальний рік

Укладач: Юрченко С.Й, методист НМЦ ПТО

    У збірнику узагальнено матеріали роботи Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області за 2015 – 2016 навчальний рік.

    Збірник складається з трьох частин. В першій частині подається план роботи Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області на навчальний рік, у другій –  зміст  та форми проведених заходів, в заключній частині подаються підсумки діяльності Ради лідерів. Для зручності заходи укладені в хронологічній послідовності, в міру їх проведення.

    Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитку професійно-технічних навчальних закладів для ознайомлення та практичного використання в роботі.

9. Планета дружби

Збірник авторських сценаріїв координаторів європейських клубів професійно-технічних навчальних закладів області.

Укладач: Юрченко С.Й, методист НМЦ ПТО

    У збірнику міститься добірка матеріалів з досвіду координаторів європейських клубів професійно-технічних навчальних закладів Волинської області щодо формування громадянських якостей особистості учня засобами європейського клубу. Усі пропоновані заходи проведені з метою надання учням політико-правових і соціально-економічних знань про європейські країни, формування компетентностей, необхідних для проживання у європейському співтоваристві, надання практичних вмінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав.

     Матеріали збірника можуть бути корисними всім, хто займається вихованням учнів.

     Для координаторів європейських клубів, викладачів іноземних мов, класних керівників в професійно-технічних навчальних закладів.

10. Тренінг  «Сучасний урок -  основа ефективної і якісної освіти» 

 Методичний посібник.

Мамчур Л.В., керівник творчої групи, методист НМЦ ПТО;

Калитюк С.В., методист Володимир-Волинського ВПУ,

Садюк Г.В., заступник директора Колківського ВПУ;

Ростун Д.І., методист  Старовижівського професійного ліцею

    Методичний посібник «Тренінг «Сучасний урок -  основа ефективної і якісної освіти»,  підготовлений  членами педагогічної студії «Розробляємо та проводимо тренінги», до складу  якої  ввійшли методисти НМЦ ПТО та ПТНЗ області., допоможе  педагогам опрацювати методику сучасного уроку теоретичного навчання  та з методику проведення тренінгу.

 Тренінг або окремі його частини можна використати при проведенні засідань методичних комісій, шкіл молодого викладача, навчально-практичних семінарів інших формах методичної роботи у  ПТНЗ.

 Рекомендований методистам ПТНЗ, головам методичних комісій всім тим, хто прагне до самовдосконалення у професійному плані.

 11. Національно-патріотичне виховання засобами бібліотек

Збірник сценаріїв виховних годин

Укладач: Селедець С.В, методист НМЦ ПТО

   У методичному збірнику міститься добірка матеріалів щодо формування патріотичних і громадянських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання. Пропонуються розробки годин спілкування, усних журналів, вечорів та інших виховних заходів, які були проведені у ПТНЗ Волинської області, із використанням ефективних методів і прийомів сучасної педагогіки.

  Запропоновані матеріали дозволяють урізноманітнити виховний процес, підвищити його ефективність та національно-патріотичну спрямованість, сформувати в учнів ціннісне ставлення до суспільства і держави.

  Для класних керівників і бібліотекарів професійно-технічних навчальних закладів.

12. Особливості організації виховного процесу у гуртожитку ПТНЗ

Укладач: Зіміна В.О., методист НМЦ ПТО 

     У методичних рекомендаціях  розкрито специфіку виховної роботи в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу: зміст, завдання  методи і форми роботи;  вміщені вимоги до проведення масових виховних заходів у гуртожитку ПТНЗ та  планування роботи вихователя.

     Методичні рекомендації упорядковані на основі діючих нормативно-правових документів планування та системи роботи  вихователів ПТНЗ.

     У додатках подані зразки документації, план роботи вихователя тощо.

  Дані матеріали допоможуть заступникам директорів з навчально-виховної роботи, вихователям професійно-технічних навчальних закладів в організації та проведенні виховної роботи з учнівською молоддю, яка проживає в гуртожитках ПТНЗ.

13. Збірник «Веб-ресурси ПТНЗ Волинської області» (доповнений)

Укладач: Добровольська О.Ф., методист НМЦ ПТО у Волинській області

  У збірнику подано структуровану інформацію про авторські веб-ресурси, розроблені працівниками професійно-технічних навчальних закладів Волинської області, зокрема, офіційні сайти ПТНЗ, сайти методичних комісій, електронні ресурси для вивчення предметів, он-лайн підручники, блоги та персональні сайти педагогів. URL-адреси Інтернет-ресурсів подані з короткою анотаціями про розробки.

  Матеріали збірника можуть бути використані для ознайомлення з інформаційним простором профтехосвіти області. Розрахований на методистів НМЦ ПТО, працівників управління освіти і науки та викладачів ПТНЗ.

14. Збірник програм авторських варіативних модулів з предмета «Технології»

Укладач: Добровольська О.Ф., методист НМЦ ПТО у Волинській області

     В основу збірника покладено матеріали обласного конкурсу на кращу навчальну програму авторського варіативного модуля з предмета "Технології"». Розробка складається з програми інваріантного модуля, методичних рекомендацій щодо викладання предмета «Технології» та кращих авторських модулів, розроблених педпрацівниками ПТНЗ Волинської області.

     Рекомендовано для роботи викладачам предмета «Технології» професійно-технічних навчальних закладів

15. Збірник навчально-методичних матеріалів з предмета «Спеціальна технологія» з професії слюсар з ремонту автомобілів

Укладач: Іванюк Я.В.

    У поданому збірнику вміщено зразки уроків та дидактичних матеріалів, які були визнані кращими за результатами обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку з предмета «Спеціальна технологія» з професії слюсар з ремонту автомобілів.

   Подані навчально-методичні напрацювання адресовані педагогічним працівникам з професії слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів для покращення планування, організації та проведення уроків теоретичного навчання.

 16. Методичні рекомендації щодо розробки зразків завдань для організації та проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Сільськогосподарські машини» з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А»)

Укладач: Іванюк Я.В.

   У методичних рекомендаціях вміщені зразки практичних завдань з предмета «Сільськогосподарські машини» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорія «А1»).

    Рекомендації адресовані викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки з професії тракторист-машиніст с/г виробництв у процесі планування організації та проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять із предметів професійно-теоретичної підготовки.

Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2015 році

1. Впровадження технологій критичного мислення у навчальний процес

Укладач: Мамчур Л.В. методист НМЦ ПТО

 В методичних рекомендаціях розкриваються теоретичні основи методики проведення уроків з використанням технологій розвитку критичного мислення,  що допомагає учням не тільки засвоїти певний обсяг теоретичних  знань, а й сприяє розвитку їх особистісних якостей.

 Зміст рекомендацій ґрунтується на сучасних педагогічних  та психологічних теоріях щодо  методики проведення уроку. Особлива увага звертається на обґрунтування суті технології,  методам і методичним прийомам критичного мислення.

 Методичні рекомендації доповнені розробкою уроків, методична тема якого співзвучна з тематикою рекомендацій 

2. Сучасні підходи доаналізу уроку теоретичного навчання

Укладач: Мамчур Л.В., методист НМЦ ПТО

  У методичних рекомендаціях висвітлено сучасні концепції  аналізу уроку теоретичного навчання, розкриті питання поетапної підготовки керівника до відвідування уроку, форми відвідування та аналізу уроків, вимоги до сучасного уроку та вміщені  орієнтовні схеми аналізу та самоаналізу уроків.

 Методичні матеріали рекомендовано для керівників навчальних закладів, методистів, голів методичних комісій і всіх, хто цікавиться методикою проведення та аналізу уроку теоретичного навчання.

3. Атестація бібліотекарів ПТНЗ

Укладач: С.В.Селедець, методист НМЦ ПТО

 У збірнику вміщені матеріали щодо організації та проведення атестації бібліотекарів ПТНЗ (положення, зразки наказів, протоколів, атестаційний лист тощо).

 Даний збірник стане орієнтиром у проведенні атестації бібліотекарів ПТНЗ та вміщує  роз’яснення щодо оплати їх праці.

4. Літопис учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Волинської області.

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО у Волинській області

 У збірнику узагальнено матеріали роботи Ради лідерів учнівського самоврядування та лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області протягом 2011 – 2015 років.

Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитків ПТНЗ для ознайомлення та практичного використання в роботі.

 5. Сучасні вимоги до проведення практичних робіт з предметів  «Спецтехнологія ручної вишивки» та «Спецтехнологія  машинної вишивки» з професіївишивальник

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО у Волинській області;

 У методичному збірнику висвітлені сучасні підходи до організації професійно-технічного навчання в умовах підвищення вимог до якості професійної освіти, пропозиції щодо вдосконалення засобів навчання та використання у навчальному процесі інформаційних технологій, розкриваються питання планування, методики проведення та організації контролю за виконанням практичних робіт учнями професійно-технічних навчальних закладів.

 Збірник адресований викладачам та майстрам в/н професійно-технічних навчальних закладів.

 6. Збірник завдань для проведення різних форм контролю з професій продавець продовольчих товарів та продавець непродовольчих товарів 

Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО у Волинській області

  До збірника увійшли завдання для проведення різних форм атестації із предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з професій продавець продовольчих товарів та продавець непродовольчих товарів (3 розряд). Завдання розроблені згідно вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника з професій, навчальних програм та державних стандартів ПТО.

  Розраховано на учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ I-III атестаційних рівнів. 

 7. Матеріали обласного конкурсу на краще комплексне методичне забезпечення предмета «Технологія виготовлення одягу» (професія кравець)

  Укладач: Іванюк О.М., методист НМЦ ПТО у Волинській області

  Узагальнені матеріали за результатами обласного конкурсу на краще комплексне методичне забезпечення предмета «Технологія виготовлення одягу» (професія «Кравець») допоможуть покращити роботу щодо систематизації КМЗ, сприятимуть підвищенню якості професійної підготовки кваліфікованих робітників та поширенню кращого досвіду роботи серед професійно-технічних навчальних закладів області.

  Збірка містить зразки оформлення плануючої документації, методичні розробки уроків, довідкову інформацію.

  Матеріали конкурсу стануть у пригоді організаторам професійних конкурсів, молодим викладачам, що розпочинають свою діяльність у системі професійно-технічної освіти.

8. Матеріали конкурсів професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професій електрогазозварник, вишивальник 

Укладачі: Семенюк І.Б., заступник директора НМЦ ПТО у Волинській області,

Іванюк О.М., Грушка Г.М., методисти НМЦ ПТО у Волинській області

  Матеріали скомпоновані за результатами обласного конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

   Стануть у пригоді організаторам професійних конкурсів, майстрам виробничого навчання та допоможуть удосконалити роботу щодо формування комплексного методичного забезпечення, підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників та поширення кращого досвіду роботи серед професійно-технічних навчальних закладів області.

   Збірка містить методичні розробки уроків, довідкову інформацію.

9. Методичні рекомендації щодо розробки зразків завдань для організації та проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Сільськогосподарські машини» з професії тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії А1)

Укладачі: Гурич Л.П. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Володимир-Волинського ВПУ

Іванюк Я.В. – методист Навчально-методичного центру ПТО;

Твердохліб В.М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ПТУ №27 м.Берестечка.

 У методичних рекомендаціях вміщені зразки практичних завдань з предмета «Сільськогосподарські машини» з професії тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії А1).

 Рекомендації допоможуть педагогам у плануванні, організації та проведенні теоретичних та лабораторно-практичних занять із предметів професійно-теоретичної підготовки.

 10.Методичний інструментарій до конкурсів фахової майстерності та обласних олімпіад з професійно – теоретичної підготовки серед учнів ПТНЗ

Укладач:Старчевський Е.Е. методист НМЦ ПТО у Волинській області

  У методичному збірнику вміщені зразки матеріалів для проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій "Штукатур", «Монтажник санітарно – технічних систем та устаткування» та обласних олімпіад з професійно - теоретичної підготовки.

  Може бути використаний майстрами виробничого навчання та викладачами ПТНЗ при підготовці до проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіад.

 11. Збірник зразків різнорівневих комплексних контрольних завдань із професійно – теоретичної підготовки для проведення кваліфікаційної атестації з професій

 Укладач:Старчевський Е.Е. методист НМЦ ПТО у Волинській області

  До збірника увійшли рекомендовані зразки різнорівневих комплексних контрольних завдань для проведення кваліфікаційної атестації (проміжної) при продовженні навчання у ПТНЗ із предметів професійно-теоретичної підготовки з професій: муляр, штукатур, столяр будівельний.

  Завдання розроблені згідно вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника з професій, навчальних програм та державних стандартів ПТО.

Розраховані на учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ I-III атестаційних рівнів.

 12. Вимоги до порядку розробки, погодження та затвердження комплексних кваліфікаційних завдань

Укладач: Старчевський Е.Е. методист НМЦ ПТО у Волинській області

 До збірника увійшли вимоги до порядку розробки, погодження та затвердження комплексних кваліфікаційних завдань, їх зразки з будівельних професій.

   Розраховано на викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ.

 13. Методичні рекомендації фахівцям соціально-психологічних служб ПТНЗ з планування діяльності та оформлення річних планів

Укладач: Зіміна В.О., методист НМЦ ПТО

 У методичних рекомендаціях розкриті основні вимоги до планування роботи практичного психолога та соціального педагога ПТНЗ, вміщені зразки плануючої документації,  річної циклограми роботи, схему плану роботи на місяць.

 Дані матеріали допоможуть заступникам директорів з НВР, практичним психологам та соціальним педагогам у виборі у сучасних форм і технологій, технік та методик  організації навчально-виховної роботи.

 

Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2014 році

1. Методичні рекомендації «Профорієнтаційний термінал НМЦ ПТО у Волинській області» 

Укладач: Добровольська О.Ф., методист НМЦ ПТО у Волинській області

     У методичних рекомендаціях вміщено інформацію та інструкцію щодо роботи з Профорієнтаційним терміналом Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області. Даний інформаційний ресурс створений творчою групою НМЦ ПТО з метою підвищення якості профорієнтаційної роботи та розширення інформаційного простору професійно-технічної освіти області.

    Методичні рекомендації  розраховані на педагогічних працівників ПТНЗ області, які займаються профорієнтаційною роботою, абітурієнтів, майбутніх учнів ПТНЗ.

2. Збірник електронних тестів обласних конкурсів серед ПТНЗ Волинської області. 

Укладач: Добровольська О.Ф., методист НМЦ ПТО у Волинській області

    У збірнику вміщено електронні тести для проведення теоретичних турів обласних конкурсів серед професійно-технічних навчальних закладів Волинської області. До збірника додається інструкція для учасників тестування.

    Електронні тести розроблені на основі контрольно-діагностичної системи Test-W2, яка служить для комп’ютерного тестування знань. Матеріали збірника можуть бути використані не лише безпосередньо при проведенні конкурсів, а також для підготовки до участі в конкурсах, діагностики знань учнів та педагогічних працівників ПТНЗ.

   Розрахований на методистів НМЦ ПТО, працівників управління освіти і науки, майстрів виробничого навчання та викладачів ПТНЗ.

3. Психологічний супровід процесу адаптації учнів ПТНЗ до навчальної та професійної діяльності 

    Укладач: Зіміна В.О. , методист НМЦ ПТО

    У методичних рекомендаціях розкрито проблеми адаптації першокурсників ПТНЗ, суть фізіологічної, психологічної та соціальної адаптації, описано етапи психологічного супроводу учнів у адаптаційний період, використання діагностичних методик для виявлення рівня адаптації  учнів до нових умов навчання,  наведено форми і методи роботи  щодо пом’якшення  адаптаційного періоду першокурсників до проживання в гуртожитку ПТНЗ.

       У додатках  розміщені загальні правила для ефективного спілкування з учнями, пам’ятка з вивчення стану психологічної підтримки учнів у процесі адаптації, матеріали психолого-педагогічного консиліуму з питання  адаптації, проведеного практичним психологом ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури», анкета першокурсника та соціально-психологічний опитувальник, який використовують у роботі соціальний педагог та практичний психолог Володимир - Волинського ВПУ та Оваднівського ПЛ.

       Матеріали адресовані практичним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам та майстрам в/н ПТНЗ.

4. Сучасний предметний кабінет –  складова позитивного іміджу викладача

Укладач: Мамчур Л.В., методист НМЦ ПТО                       

       У запропонованих методичних рекомендаціях розглядаються питання обладнання, оформлення та організації роботи кабінетів природничих предметів у відповідності до вимог нормативних документів; вміщені рекомендації щодо планування роботи кабінету, приділяється увага санітарно-гігієнічним вимогам і питанням охороні праці.

         Рекомендовано для роботи завідувачам кабінетами природничих предметів  професійно-технічних навчальних закладів.

5.Творчий портрет класного керівника ПТНЗ «Вони творять найбільше багатство суспільства - людину»

Укладач.Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

         Збірник укомплектовано за матеріалами переможців обласного конкурсу «Класний керівник ПТНЗ року» і складається з трьох частин «Слово про вчителя», «Знайомтесь: переможці обласного конкурсу «Класний керівник ПТНЗ року»,«З педагогічної скарбнички: сторінками виховних заходів». В збірнику подаються вислови відомих педагогів про вчителя, інформація про переможця та лауреатів конкурсу, опис досвіду їх роботи та авторські сценарії виховних заходів.

         Рекомендовано для роботи класним керівникам, вихователям гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів

6. Правова освіта, методичні рекомендації

Укладач. Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

  У методичних рекомендаціях вміщені теоретичні аспекти викладу проблеми, практичні рекомендації проведення роботи з правової освіти; подаються нормативні документи, структура роботи і перелік необхідної документації навчального закладу з правової освіти, короткий опис досвіду роботи ПТНЗ Волинської області, допоміжні матеріали проведення позакласних заходів правового спрямування.

 Згодяться для роботи заступникам директорів, класним керівникам професійно-технічних навчальних закладдів.

7. Наш край в курсі історії України

Укладач. Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

     Збірник є результатом роботи творчої групи викладачів історії і містить розробки уроків, теоретичний виклад навчального матеріалу та презентаційні матеріали до уроків тем з історії Волинського краю в курсі «Історія України. 10-11 клас».

    Збірник допоможе викладачеві історії при підготовці до уроків з тем: «Наш край у 1900-1991-х роках, в роки незалежності».

8. Гордість професійно-технічних навчальних закладів, за матеріалами обласного конкурсу «Учень року ПТНЗ: 2010-2014 років» 

Укладач. Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО

      У збірнику зібрано інформацію про переможців обласного конкурсу «Учень року ПТНЗ» протягом 2010 – 2014 років, їх успіхи, досягнення, таланти, обдарування. На прикладах переможців конкурсу показано, що в кожного, при бажанні, є можливості для самовдосконалення та самореалізації.

       Матеріали адресовані заступникам директорів, класним керівникам ПТНЗ і всім хто працює з учнівською молоддю.

9. Збірник матеріалів обласного конкурсу кабінетів «Охорона праці»

 Укладач: Іванюк Я.В., методист НМЦ ПТО

   До даного збірника увійшли розробки уроків та дидактичні матеріали з предмета «Охорона праці», розробники яких були визнані призерами обласного огляду конкурсу навчальних кабінетів з предмета «Охорона праці».

  Запропоновані матеріали розкривають творчі напрацювання викладачів ПТНЗ області з впровадження новітніх методів навчання, які сприятимуть підвищенню ефективності проведення уроків, розвитку розумової діяльності учнів, компетентності у прийнятті рішень у важливих для життя ситуаціях.

  Даний збірник допоможе викладачам предмета «Охорона праці» у підготовці і проведенні уроків.

10. Методичні рекомендації щодо виконання творчих дипломних робіт

Укладачі: Семенюк І.Б. – заступник директора НМЦ ПТО у Волинській області;

Іванюк О.М. – методист НМЦ ПТО у Волинській області

   Методичні рекомендації щодо підготовки, виконання творчої дипломної роботи включають порядок вибору теми та закріплення її за учнем,  опрацювання літературних джерел та їх оформлення, вимоги до структури і змісту пояснювальної записки, рекомендації щодо захисту і оформлення творчої дипломної роботи, орієнтовну тематику творчих дипломних робіт.

    У рекомендаціях вміщені фрагменти пояснювальної записки з професії штукатур та приклади завдань на творчу дипломну роботу з професій.

   Рекомендовано для викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ.

 

Методичні матеріали, підготовлені працівниками НМЦ ПТО у 2013 році

1. Методичне забезпечення виховної роботи та соціального захисту

Юрченко С.Й.,  методист НМЦ ПТО у Волинській області

       У збірнику узагальнено матеріали відділу виховної роботи НМЦ ПТО у Волинській області за період з 2009 по 2012 роки.

       Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитків ПТНЗ, практичним психологам для практичного використання в роботі.

2. Сценарії виступів агітаційно-просвітницьких гуртів «Молодь обирає здоров’я»

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО у Волинській області

       Методичний збірник містить сценарії виступів агітаційно-просвітницьких гуртів ПТНЗ області, які змагалися у фіналі обласного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

       Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам, вихователям гуртожитків ПТНЗ для практичного використання в роботі.

3. Гордість професійно-технічних навчальних закладів Волині

Укладач: Юрченко С.Й., методист НМЦ ПТО у Волинській області

       У збірнику узагальнено матеріали про учасників третього обласного конкурсу «Учень року ПТНЗ-2012». У ньому подано організаційні документи проведення заходу, сценарій свята вшанування та нагородження переможців і дипломантів, матеріали про учасників конкурсу.

       Збірник може бути використаний організаторами виховного процесу ПТНЗ з метою формування в учнівської молоді почуття патріотизму, національної свідомості, виховання творчо активної особистості, створення позитивного іміджу учня ПТНЗ, пропаганди краси і романтики робітничої професії та стимулювання прагнення учнів до самовдосконалення і самореалізації.

4. Робітничі професії очима учнів професійно-технічного навчального закладу

Укладач: Юрченко С.Й.,  методист НМЦ ПТО у Волинській області

       У збірнику подано матеріали обласного конкурсу учнівських проектів «Моя професія».

       Збірник допоможе випускникам загальноосвітніх навчальних закладів осягнути світ робітничих професій, наповнений звуками, фарбами, народною мудрістю та майстерністю.

       Рекомендовано учням загальноосвітніх навчальних закладів для ознайомлення із змістом конкретних робітничих професій, заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним керівникам для проведення профорієнтаційних заходів з учнями.

5. Методичні рекомендації «Реалізація рівневої диференціації при викладанні природничих предметів. Організація роботи з учнями  з початковим і середнім рівнем навчальних досягнень»

Укладач: Мамчур Л.В., методист  НМЦ ПТО у Волинській області

       Зміст рекомендацій ґрунтується на сучасних педагогічних  та психологічних теоріях щодо  методики проведення уроку. Особлива увага звертається на обґрунтування причин низької мотивації учнів до навчання, її профілактиці та систему роботи викладача з подолання неуспішності учнів. Створення «ситуації успіху» – невід’ємна  умова роботи з учнями з початковим і середнім рівнем навчальних досягнень.

       Методичні рекомендації доповнені розробками уроків з природничих предметів, методична тема яких співзвучна з тематикою рекомендацій.

6. Збірка матеріалів  обласної он-лайн конференції «Про підсумки роботи педагогічних колективів ПТНЗ над  обласною методичною проблемою»

Укладач: Мамчур Л.В.,  методист  НМЦ ПТО у Волинській області

       У збірник ввійшли матеріали  обласної он-лайн конференції «Про підсумки роботи педагогічних колективів ПТНЗ над  обласною методичною проблемою  «Забезпечення якісної професійно-технічної освіти через оновлення її змісту, впровадження нових виробничих,  інформаційних та педагогічних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ області». У збірнику вміщені виступи усіх учасників та резолюція обласної конференції. Виступи учасників конференції згруповані за розділами:

 • загальні підсумки роботи над обласною науково-методичною проблемою;
 • інноваційні підходи до організації методичної роботи в ПТНЗ;
 • оновлення змісту освіти. Значення сучасних виробничих технологій у підвищенні професійної підготовки робітничих кадрів;
 • використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі  – обов’язкова складова сучасної освіти;
 • інноватика у виховній роботі
 • педагогічні технології, їх роль у підвищенні ефективності уроків теоретичного і виробничого навчання.

7. Зразки інструкційно-технологічних карт з професій маляр, штукатур (збірник)

Укладач: Старчевський Е.Е., методист НМЦ ПТО у Волинській області

      У збірнику розміщені зразки інструкційно-технологічних карт з професій маляр, штукатур, які розроблені творчою групою педагогічних працівників ПТНЗ області та НМЦ ПТО.

       Дані зразки можуть бути використані на уроках професійно-практичної підготовки майстрами в/н ПТНЗ .

8. Збірник «На допомогу завідувачу кабінетом професійно-теоретичної підготовки»

Укладач: Іванюк О.М.,методист НМЦ ПТО у Волинській області

      Збірник розкриває поняття і зміст комплексно-методичного забезпечення у професійному навчанні, містить рекомендації щодо оснащення та оформлення кабінету, санітарно-гігієнічні вимоги до нього. Запропоновані матеріали  можна використовувати під час створення, облаштування кабінетів професійно-теоретичної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах та при організації їх роботи в процесі навчання. Стане у пригоді завідувачам навчальних кабінетів, головам методичних комісій.

9.   Матеріали обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку    

Укладач: Старчевський Е.Е.,  методист НМЦ ПТО у Волинській області

     У даному збірнику вміщені кращі розробки уроків професійно-теоретичного і виробничого навчання, відібрані за підсумками обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку.

      Запропоновані уроки  можуть бути корисними  у практичній роботі педагогічних працівників ПТНЗ.

10. Знайомство з програмою Intel®“Навчання для майбутнього”

Укладач: Добровольська О.Ф., методист НМЦ ПТО у Волинській області

       Дані матеріали дозволяють провести «коротке знайомство» педпрацівників з освітньою програмою  Intel®“Навчання для майбутнього”, відкривають особливості даної програми, спонукають до зацікавленості в проходженні навчального тренінгу.

        Стане в допомозі педагогічним працівникам ПТНЗ області, методистами, а також навчальним тренерам з програми Intel®“Навчання для майбутнього”.

11. Методичні розробки уроків з предмета «Технології». Частина І. Методичні розробки уроків до тем базового модуля для 10 класу. Частина ІІ. Методичні розробки уроків до тем базового модуля для 11 класу

Укладач:Добровольська О.Ф.,методист НМЦ ПТО у Волинській області

       У збірник увійшли методичні розробки уроків, розроблені викладачами предмета «Технології»   ПТНЗ області, який складається з двох частин: «Методичні розробки уроків з предмета «Технології» Частина І. Методичні розробки уроків до тем базового модуля для 10 класу» та відповідно «Методичні розробки уроків з предмета «Технології» Частина ІІ. Методичні розробки уроків до тем базового модуля для 11 класу». До конспектів уроків додаються електронні презентації з тем інваріантної частини програми рівня стандарту.

      Розрахований на викладачів предмета «Технології», заступників  директорів з навчальної роботи та методистів.

12. Збірник кращих конспектів бібліотечних уроків професійно-технічних навчальних закладів області

Укладач : Селедець С.В.,  методист НМЦ ПТО у Волинській області

      У збірнику вміщені  кращі конспекти бібліотечних уроків ПТНЗ  області, які стали переможцями та призерами конкурсу на кращий бібліотечний урок  професійно-технічних навчальних закладів області.

       Дана збірка  стане у пригоді  бібліотекарям при плануванні та проведенні бібліотечних уроків з використанням різних форм та засобів навчання.

13. Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду практичних психологів ПТНЗ Волинської області (випуск 1)

Укладач: Зіміна В.О., методист НМЦ ПТО у Волинській області.

       У збірнику вміщені адреси перспективного педагогічного досвіду працівників психологічних служб ПТНЗ області з таких різних  напрямків діяльності, інформація про автора досвіду та короткий опис ППД.

      Рекомендований для вивчення і впровадження ППД практичним психологам, класним керівникам  професійно-технічних навчальних закладів. 

14. Вимоги до оформлення навчальних посібників, методичних розробок та рецензій на них

Укладачі: Зіміна В. О, Якобчук О.В. , методисти НМЦ ПТО у Волинській області

      У методичних рекомендаціях розкрито вимоги до методичних розробок та навчальних посібників, їх структури. Наведено перелік умовних позначень, символів та скорочень, способи фіксації інформації, рубрикації тексту та форми подачі табличного матеріалу.

      У методичних рекомендаціях також містяться вимоги до написання рецензій на навчальні посібники, методичні розробки, наводяться реквізити рецензій, алгоритм роботи  над рецензією.  У додатках вміщені зразки рецензії на методичні рекомендації, оформлення титульної та зворотної обкладинки  посібника, оформлення анотації та структурна схема навчального посібника.

      Дані рекомендації пропонуються для використання педагогічними працівниками, професійно-технічних закладів області.

15. Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників ПТНЗ

Укладач: Зіміна В.О., методист НМЦ ПТО у Волинській області

      В каталозі вміщені адреси перспективного педагогічного досвіду педпрацівників ПТНЗ області,  інформацію про автора досвіду та короткий опис його досвіду.

      Інформаційні матеріали згруповані за розділами:

 1. Викладачі загальноосвітніх предметів.
 2. Викладачі спецдисциплін.
 3. Виховна робота.
 4. Майстри виробничого навчання.
 5. Практичні психологи.
 6. Управлінська діяльність.

     Рекомендований різним категоріям педагогічних працівників ПТНЗ  для вивчення і впровадження ППД.   

Ви тут: Главная Видавнича діяльність Методичні матеріали