З метою розширення мережі інформаційних ресурсів системи ПТО Волині, підняття престижу даної освітньої галузі в 2005 році розпочав своє функціонування офіційний web-сайт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській областіВ 2013 році творчою групою НМЦ ПТО розроблено його нову технічну версію. Адміністрування сайту здійснюється працівниками методичного центру.

       Сайт НМЦ ПТО у Волинській області спрямований на ознайомлення широкого загалу працівників ПТО з структурою та напрямами роботи установи, офіційними матеріалами, організаційними заходами, інноваційною та видавничою діяльністю центру та виховною роботою. На його сторінках також можна знайти підбірку корисних Інтернет-посилань, останні новини з життя профтехосвіти області, анонси запланованих подій тощо.Для систематизації поданої інформації та підвищення зручності користування його змістове наповнення розподіляється на тематичні розділи (пункти меню). На веб-ресурсі для зручності його користувачів створена мапа сайту

      Колектив центру постійно працює над тим, щоб web-сайт НМЦ ПТО був функціональним та інформативно насиченим Інтернет-ресурсом, тому ми будемо вдячні за пропозиції щодо його вдосконалення. 

         Історія Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області веде свій початок з 1969 року, коли було створено Волинське обласне управління професійно-технічної освіти.

        Тоді це був навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти, який займався питаннями організації методичного забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки учнів ПТУ, виховної роботи з учнівською молоддю, виявлення, вивчення та поширення серед педагогічних колективів передового педагогічного досвіду, науково-педагогічної та технічної інформації, забезпечення єдиної системи безперервної освіти керівних та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

        В 1989 – 1995 роках навчально-методичний кабінет був у структурі Волинського обласного навчально-методичного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів як кабінет професійної підготовки.

       На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 1995 р. №196 та відповідного наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 3 липня 1995 р. №60 кабінет професійної підготовки перейменовано в обласний Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти.

        У 2003 році Волинський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти перейменовано на Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002 р. №727 та відповідний наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 31.07.2003 р. №435)

Діяльність Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області регулюється законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» і завданнями, які випливають із рішень Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Цільової програми розвитку ПТО на 2011-2015 роки, Статуту НМЦ ПТО та спрямовується на удосконалення методичного супроводу впровадження інноваційних технологій у освітній процес, підвищення фахового рівня педагогічних працівників ПТНЗ області, управлінських рішень.

Наказ Міністерства №1513 від 25.12.2014 «Про затвердження Статуту Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області»


Звітує директор НМЦ ПТО у Волинській області 

19 травня 2020 року в очно-дистанційному режимі відбулися збори трудового колективу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області, на яких заслуховувався звіт директора Парфенюк Зої Іванівни щодо виконання умов контракту, укладеного з Міністерством освіти і науки України на період з 2015 по 2020 роки.

Звіт директора НМЦ ПТО у Волинській області З.І. Парфенюк про виконання умов контракту за період 2015-2020рр.

Презентація до звіту директора НМЦ ПТО у Волинській області 

 


Звіт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області за 2019 рік  

Звіт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області за 2018 рік

Керівництво

Директор

Парфенюк Зоя Іванівна

Тел. (0332) 770829

Напрями роботи:

 • здійснює загальне керівництво та контроль за методичною, організаційною і господарською діяльністю НМЦ ПТО;
 • створює умови для ефективної діяльності центру;
 • у межах своїх повноважень реалізовує державну політику у сфері ПТО;
 • відповідає за безпечні умови праці працівників установи.

 

Заступник директора

Семенюк Інна Борисівна

Тел. (0332) 772224

Напрями роботи:

 • координація роботи з розробки навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання освітніх послуг та виконання інших робіт на замовлення ЗП(ПТ)О, підприємств, організацій; 
 • надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О та іншим закладам, які здійснюють освітню діяльність з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві;
 • організація проведення конкурсів професійної майстерності, олімпіад із спецдисциплін і охорони праці, виставок тощо;
 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників професій ресторанного обслуговування та народних промислів;
 • координація діяльності методистів відділу професійної підготовки.

Методисти

Тел. (0332) 772224

Прізвище, ім’я, по батькові

Напрями роботи

Іванюк 

Ольга Миколаївна

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників професій сфери побуту та послуг, галузі торгівлі, готельного сервісу;
 • керівництво обласною школою молодого майстра виробничого навчання;
 • надання практичної консультативної допомоги навчальним закладам з питань навчання осіб з особливими освітніми потребами та дорослого населення;
 • організація роботи за дотриманням вимог з охорони праці і безпеки праці в НМЦ ПТО.

Старчевський 

Едуард Едуардович

 • інформаційно-методичний супровід підготовки робітників будівельних, деревообробних професій та
 • надання методичної допомоги у викладанні фізичного виховання та "Захисту Вітчизни";

Селедець 

Світлана Володимирівна

 • організація курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників;
 • ведення кадрової документації НМЦ ПТО;
 • координація роботи бібліотек ЗП(ПТ)О області;
 • вивчення потреб ЗП(ПТ)О в підручниках, навчально-методичній літературі тощо;

Мамчур 

Лілія Віталіївна

 • інформаційно-методичний супровід викладання загальноосвітніх предметів природничого циклу;
 • координація експериментально-дослідницької роботи та впровадження інноваційних технологій навчання;
 • координація роботи з молодими викладачами;
 • координація роботи методичних кабінетів ЗП(ПТ)О;
 • організація роботи з вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду;

Карпевич-Ящук Мирослава Миколаївна

 • інформаційно-методичний супровід викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови;
 • організація роботи над поповненням довідково-інформаційного фонду НМЦ ПТО;
 • видавнича діяльність;
 • надання допомоги ЗП(ПТ)О з питань проведення державної підсумкової атестації;
 • координація роботи з підготовки учнів ЗП(ПТ) О до зовнішнього незалежного оцінювання;

Юрченко 

Світлана Йосипівна

 • надання методичної допомоги навчальним закладам з організації виховної роботи;
 • координація роботи з питань розвитку учнівського самоврядування в ЗП(ПТ)О області;
 • надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О з питань проведення заходів євроінтеграційного характеру;
 • інформаційно-методичний супровід викладання суспільних дисциплін;
 • координація заходів з методичного супроводу професійної орієнтації населення

Добровольська 

Оксана Федорівна

 • інформаційно-методичний супровід викладання математики, фізики, інформатики, економіки, предметів "Інформаційні технології" та "Технології";
 • надання методичної допомоги у підготовці робітників загальних видів економічної діяльності;
 • координація роботи з впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О;
 • здійснення та координація моніторингових досліджень в системі профтехосвіти області;
 • методичний супровід формування підприємницьких та кар′єрних компетенцій учнів ЗП(ПТ)О області;
 • забезпечення роботи веб-ресурсів НМЦ ПТО;

Вишневська 

Валентина Миколаївна

 • надання допомоги ЗП(ПТ)О з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;
 • організація засідань регіональної експертної ради при управлінні освіти і науки ОДА;

Захаркевич

Вікторія Миколаївна

 • навчально-методичний супровід закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку робітників сільськогосподарських професій, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;
 • організація роботи обласних секцій педагогічних працівників названих професій 

Лащ

Руслана Володимирівна

 • здійснення інсталяції, настроювання й оптимізації системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів в НМЦ ПТО;
 • проведення комп'ютерних антивірусних заходів;
 • забезпечення технічного супроводу застосовуваних локальних мереж і програмного забезпечення;
 • навчально-методичний супровід дистанційного навчання, впровадження електронних засобів навчального призначення, використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Патейчук

Наталія Вікторівна 

 • координація роботи практичних психологів та соціальних педагогів, вихователів гуртожитків;
 • технічний супровід, редагування та підготовка до друку методичних вісників ЗП(ПТ)О; 
 • методичний супровід документаційного забезпечення діяльності НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О.


Бухгалтери

Тел. (0332) 772224

Прізвище, ім’я, по батькові

Напрями роботи

Мерленко Зоя Захарівна (головний бухгалтер)

 • здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів установи;
 • забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності в установі на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність установи, його майновий стан

Курчик Світлана Францівна (бухгалтер)

 • самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи й технології оброблення даних.

 

Структура Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Ви тут: Главная Без категорії
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort