Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії»

Назва проекту: Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії»

Сфера впровадження: професійна (професійно-технічна освіта) Волинської області

Організатор: Навчально-методичний центр ПТО у Волинській області

Галузь застосування: навчально-виховний процес, методична робота

Актуальність проекту: питання профорієнтаційної роботи в зв’язку з ситуацію на ринку праці надзвичайно атуальне впродовж останніх років. «Успішний професійний розвиток та вдалий кар’єрний ріст молодої людини залежить від правильного вибору майбутньої професії. Завдання влади та різних інституцій системи освіти – популяризувати можливості та переваги професійної освіти, сприяти професійному самовизначенню особистості ще на рівні загальноосвітньої школи» − з розділу «Профорієнтація та престижність професійної освіти» Концепції реформування професійної освіти України.

Суб’єкти інноваційної діяльності: Проект орієнтований, в першу чергу, на керівників, викладачів, майстрів в/н системи професійно-технічної освіти Волинської області, а також учнівську молодь ЗП(ПТ)О та випускників закладів середньої освіти. Його реалізація має на меті допомагати педагогам у підготовці до профорієнтаційних заходів, популяризації робітничих професій, піднятті престижності професійної освіти, формуванню нового іміджу професійної освіти регіону.

Авторський колектив: О.Ф.Добровольська, С.Й.Юрченко, методисти НМЦ ПТО у Волинській області

Роки розробки, впровадження: 2019-2020 рр.

Коротка анотація: В умовах глобалізації та посилення конкуренції у світовому економічному просторі загострюється проблема формування, відтворення та використання трудового потенціалу. Трудовий потенціал суспільства визначається характером формування та реалізації здатності до праці кожної особи і залежить від професійного вибору та успішності здобуття професії. Фактором, що сприяє професійному самовизначенню та реалізації здатності особи до праці є дієва система професійної орієнтації населення, що забезпечує всім рівні можливості в отриманні профорієнтаційних послуг.

      НМЦ ПТО у Волинській області на виконання завдань Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 469-р реалізовуватиме Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії» в системі  професійної (професійно-технічної) освіти Волинської області на 2019-2020 роки. Проектом передбачено проведення різних заходів з популяризації робітничих професій, інформування про заклади професійно-технічної освіти, використання інформаційних  ресурсів для проведення рекламної роботи.

Мета: Створити в ЗП(ПТ)О чітку систему роботи з професійної орієнтації населення за змістовими напрямками професійної інформації, професійної консультації, професійного відбору та адаптації.

завантажити опис проекту "Від мрії до дії"

Ви тут: Главная ПРОФОРІЄНТАЦІЯ