Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії»

Назва проекту: Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії»

Сфера впровадження: професійна (професійно-технічна освіта) Волинської області

Організатор: Навчально-методичний центр ПТО у Волинській області

Галузь застосування: навчально-виховний процес, методична робота

Актуальність проекту: питання профорієнтаційної роботи в зв’язку з ситуацію на ринку праці надзвичайно атуальне впродовж останніх років. «Успішний професійний розвиток та вдалий кар’єрний ріст молодої людини залежить від правильного вибору майбутньої професії. Завдання влади та різних інституцій системи освіти – популяризувати можливості та переваги професійної освіти, сприяти професійному самовизначенню особистості ще на рівні загальноосвітньої школи» − з розділу «Профорієнтація та престижність професійної освіти» Концепції реформування професійної освіти України.

Суб’єкти інноваційної діяльності: Проект орієнтований, в першу чергу, на керівників, викладачів, майстрів в/н системи професійно-технічної освіти Волинської області, а також учнівську молодь ЗП(ПТ)О та випускників закладів середньої освіти. Його реалізація має на меті допомагати педагогам у підготовці до профорієнтаційних заходів, популяризації робітничих професій, піднятті престижності професійної освіти, формуванню нового іміджу професійної освіти регіону.

Авторський колектив: О.Ф.Добровольська, С.Й.Юрченко, методисти НМЦ ПТО у Волинській області

Роки розробки, впровадження: 2019-2022 рр.

Коротка анотація: В умовах глобалізації та посилення конкуренції у світовому економічному просторі загострюється проблема формування, відтворення та використання трудового потенціалу. Трудовий потенціал суспільства визначається характером формування та реалізації здатності до праці кожної особи і залежить від професійного вибору та успішності здобуття професії. Фактором, що сприяє професійному самовизначенню та реалізації здатності особи до праці є дієва система професійної орієнтації населення, що забезпечує всім рівні можливості в отриманні профорієнтаційних послуг.

      НМЦ ПТО у Волинській області на виконання завдань Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 469-р реалізовуватиме Профорієнтаційний проект «Від мрії до дії» в системі  професійної (професійно-технічної) освіти Волинської області на 2019-2020 роки. Проектом передбачено проведення різних заходів з популяризації робітничих професій, інформування про заклади професійно-технічної освіти, використання інформаційних  ресурсів для проведення рекламної роботи.

Мета: Створити в ЗП(ПТ)О чітку систему роботи з професійної орієнтації населення за змістовими напрямками професійної інформації, професійної консультації, професійного відбору та адаптації.

завантажити опис проекту "Від мрії до дії"


 

       21 жовтня 2020 року на колегії управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації виступила директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області Зоя Парфенюк з питанням «Про роботу закладів освіти області щодо виконання плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 469-р".

Детальніше...

      Вступ-2020 особливий – поєднання традиційних методів вступної кампанії з онлайн-технологіями. Даній тематиці був присвячений обласний вебінар, який відбувся 16 червня 2020 року. Учасниками заходу, який організовано НМЦ ПТО у Волинській області, були заступники директорів з навчально-виробничої роботи, виховної роботи, а також працівники, відповідальні за організацію та проведення вступної кампанії та профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області, а також представники управління освіти і науки Волинської ОДА.

Детальніше...

       З метою запровадження ефективних механізмів співпраці у сфері профорієнтації молоді у червні 2019 року підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) у сфері професійної орієнтації молоді.

       

Детальніше...

     Актуальним та важливим завданням профорієнтаційної роботи є сприяння професійній самореалізації учнів, а мoтивaційні тренінги – ефективний спoсіб дoпoмoгти мoлoдим людям зробити вірний професійний вибір.

       З 09 по 13 грудня 2019 року проходили перші тренінги з популяризації робітничих професій у 8-11 класах ЗСО в рамках профорієнтаційної роботи на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2019 року №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

Детальніше...

   28 листопада 2019 року на базі НМЦ ПТО у Волинській області відбувся семінар для координаторів профорієнтаційної роботи закладів П(ПТ)О у формі вебінару.

Детальніше...

Ви тут: Главная ПРОФОРІЄНТАЦІЯ